25/10/2018 - 05/11/2018

Bu kursun məqsədi maliyyə qərarları və risk təhlili ilə əlaqədar korporativ investisiya etmək üçün analitik bacarıqların inkişaf etdirilməsidir. Bu kursda mövcud dəyər konsepsiyası, kapitalın mümkün dəyəri, güzəştli pul axınının təhlili, qiymətləndirmə texnikasının konsorsiumu, qısa və uzunmüddətli maliyyə idarəetməsi, risk və qaytarılma, kapital aktivlərinin qiymət modeli, kapital büdcəsi daxil olmaqla müxtəlif nəzəriyyələr araşdırılacaq , korporativ kapitalın quruluşu və maliyyələşdirmə qərarları, divident siyasəti, beynəlxalq məzmunda investisiya və maliyyə qərarları, o cümlədən məzənnə / faiz dərəcəsi risklərinin təhlili və korporativ idarəetmə və nəzarət məsələləri. Əslində, bugünkü qlobal iqtisadiyyatın tanış, lakin mürəkkəb ərazi yaratmış korporativ maliyyə normalarını araşdıracağıq.

25/10/2018 - 05/11/2018

Məqsədimiz vergi mürəkkəbliyini sadələşdirərək əsas vergi biliklərini inkişaf etdirmək üçün maliyyə və vergi mütəxəssislərinə məlumat verməkdir. Buna iştirakçılara yalnız müxtəlif qaydalar haqqında nəzəri cəhətdən məlumat verməklə deyil, həm də təşkilatlarına təsirləri barədə praktik bir anlayış verməklə nail olurlar. Təlimçilərimiz vergi praktikləri və sənaye mütəxəssislərindən ibarət bir hovuzdan tərtib edilmişdir. Onların bacarıqları, bilikləri və ünsiyyət bacarıqları bir növ öyrənmə təcrübəsini təmin etmək üçün açardır.

15/10/2021 - 15/02/2022

GMB Klaster & Konsaltinq GMİB ilə birgə fəaliyyət göstərir

Praktiki mühasibatlıq kursu üzrə təlimə qeydiyyat davam edir.

Təlim müddətində ölkəmizdə mühasib işləmək üçün lazım olan bütün əməliyyatlar öyrədiləcəkdir.

Təlimin əsas məqsədi tələbələrə mühasibatlıqla bağlı müvafiq biliklər aşılamaq və praktika sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmələrini təmin edəcək bacarıqlar qazandırmaqdır.

2018-10-30

Bir çox müəssisə bizi mühasibat uçotu və uçotunun aparılmasında, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında kömək göstərməyə çağırır. Bu, çox vaxt firmalarımızın verə biləcəyi texniki hazırlıq, bacarıq və təcrübə dərəcəsi olan işçiləri işə götürmək və saxlamaqdan daha praktik və iqtisadi cəhətdən səmərəli bir həlldir. Bəzi hallarda, məsələn, əmək haqqı sənədlərinin hazırlanması, sahibi menecer, məlumatın məxfi və ya həssas olması səbəbindən bizdən kənar tərəf kimi istifadə etməyi seçə bilər.

Müştərilərimizə təqdim etdiyimiz mühasibat xidmətləri aşağıdakıları əhatə edə bilər:

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (tərtib tapşırıqları)

Maliyyə proqnozlarının hazırlanması Aylıq / rüblük / illik mühasibat

Uyğunlaşdırılmış Satış Vergisi (HST)

Dönüş Hazırlığı İşçilərin kompensasiya qayıtmasına hazırlıq

Yuxarı