QHT-lərin hüquqi və maliyyə biliklərinin artırılması

Layihənin uzunmüddətli və qısa müddətli məqsədi vardır. Layihənin uzunmüddətli məqsədi vətəndaş cəmiyyəti sektorunun əsas subyekti olan QHT-lərin dövlət qurumları ilə münasibətlərinin yaxşılaşmasına şəraitin yaradılmasıdır. Layihənin qısamüddətli məqsədi isə 20 QHT-nin bilik və bacarıqlarının yeni qaydalara və yeni qanunlara uyğunlaşdırılmasına dəstək verməkdir. 

Yuxarı