Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlara keçməsi ilə əlaqədar gənc mühasiblərə, QHT-lərə, işləyən mühasiblərə treyninq kursların təşkili

Yuxarı